Din zbuciumul captivității.

Din zbuciumul captivității.

Descriere

„Din zbuciumul captivității este cartea testimoniară a maiorului Gheorghe Caracaș, care a fost prizonier în lagărele de prizonieri germane în perioada 3 noiembrie 1916-30 iunie 1918. Prins între instinctul de camaraderie, frică, dezgust și dor năprasnic de familie și plaiurile mioritice, maiorul Gheorghe Caracaș încearcă să evadeze. Descrierea evadări și a chinurilor îndurate, atât pe timpul evadării, cât și al reîntoarcerii în lagăr după prinderea sa, este una aproape jurnalistică, care nu uzitează prea mult adjectivul, metafora, epitetizarea sau orice metodă de înfrumusețare stilistică a relatării, mărginindu-se doar la descriptivismul aproape ad litteram al unor întâmplări.” (Cristian Cărpenaru)