Opera poetică. Călin Vlasie

Opera poetică. Călin Vlasie

Descriere

„Personalitate insolită în climatul literar al poeziei optzeciste, Călin Vlasie face parte din ceea ce Ion Bogdan Lefter numește «prima generație românească asumat postmodernă», semnînd o operă care se desprinde totodată de toposul literar în care ia naștere prin singularitatea sa. Așadar, în contrast cu centralitatea autorului în ceea ce privește inițiativa de reformare poetică a generației din care face parte, transpusă mai apoi într-o activitate de susținere a dinamicii vieții literare de pe planul publicisticii culturale, opera lui Călin Vlasie riscă să se încadreze pe o poziție marginală, izolată tocmai prin ceea ce o face insolită. Părerile critice converg, în această privință, către o serie de observații similare, punctînd importanța singulară a unei poezii pe cît de originală, pe atît de dificilă.” (Ioana Lionte)